Με την πεποίθηση πως η μύηση στον κόσμο της μουσικής συμβάλει αποφασιστικά στη μόρφωση και εξυπηρετεί την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών, θα είμαστε στη διάθεση των γονέων και των παιδιών προκειμένου να δώσουμε πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Όλοι οι τομείς σπουδών μαζί με το παιδαγωγικό έργο της μουσικής αγωγής από την νηπιακή ηλικία η μουσική καλλιέργεια και κατάρτιση εμπλουτισμένα από τις συναυλίες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές διαμορφώνει το αυριανό καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης.