Οι εγγραφές ξεκίνησαν 3 Σεπτεμβρίου.


Μελοδύσσεια Κέντρο Μουσικής Εκπαίδευσης Κάτω Αχαιας

Οι εγγραφές ξεκίνησαν 3 Σεπτεμβρίου.

Οι σπουδές απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες!!!

Ξεκινούν από τη μουσική αγωγή για νήπια έως τη διδασκαλία μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωριτικών.

Με την πεποίθηση ότι η μύηση στο κόσμο της μουσικής συμβάλει αποφασιστικά μόρφωση και εξυπηρετεί την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών,θα είμαστε στη διάθεση των γονέων και των παιδιών,προκειμένου να δώσουμε λεπτομερείς πληροφορίες για τις σπουδές ,και για όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ολοι οι τομείς σπουδών μαζί με το παιδαγωγικό έργο της μουσικής αγωγής από τη νηπιακή ηλικία,η μουσική καλλιέργεια και κατάρτιση ,εμπλουτισμένα από τις συναυλίες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές ,ευαισθητοποιεί και διαμορφώνει το αυριανό καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης μας.